המלצות ספרים - סקירות וביקורות


ברוכים הבאים לאתר הסקירות שלי. לפרטים ויצירת קשר נא לפנות לגדי איידלהייט [email protected]
מעונינים לקבל את כל הסקירות? הצטרפו לערוץ הטלגרם של ספרים מומלצים!

הדף הקיומי – נשים

13 בנובמבר 2014 גדי איידלהייט

הספר נשים הוא הכרך השני בסדרת הדף הקיומי – אוסף של שיעורי העמקה בסוגיות תלמודיות, שהופיעו בעבר בעיתון מקור ראשון וכעת קובצו ונערכו לכרכים, שיציאתם לאור חופפת את מהלך הדף היומי הנלמד על ידי רבבות מדי יום ביומו. סקרנו בעבר את הכרך הראשון בסדרה (על סדר מועד).

מסגרת העיתון הכתיבה בחירה של סוגיה אחת מתוך שבעה דפים, אולם כאשר כולם מקובצים יחדיו, כבר עיון בתוכן העניינים יראה את המניפה הרחבה של הספר על כלל נושאי הזוגיות ביהדות. נושאים אלו עברו טלטלות עזות בשנים האחרונות ולעיתים נראה שגישת היהדות אליהם מיושנת וארכאית. הרב ברקוביץ מתייחס לכך במבוא לספר:

“אין ספק שאחת הנקודות הקיומיות שבהן מתקיים בירור נוקב בדורנו, מתמקדת בשאלות של מגדר, זוגיות ומשפחה. נדמה לפעמים שכבר אין נורמות קבועות ומקובלות דווקא בתחומים שעד לפני דור אחד או שניים היו אבני שתייה ממשיות בחיי כל איש ואשה… מה הם מרכיביה של זוגיות המחזיקה מעמד לאורך שנים, ובעצם למה רק איש ואשה – מה לגבי “משפחות חדשות”? שאלות אלו מנקרות ביסוד נפשותיהם של רבים, בכל המגזרים בחברה הישראלית…

מול שאלות יסוד אלו, שאלות מכריעות בחיפושו של כל אדם, בין איש בין אשה, אחר מימוש צמיחת נפשו, קיימת מבוכה, ויתרה מזו – שורר גם בלבול עמוק, לגבי השאלה: “ומה יש לתורה לומר על שאלות אלו?”. אצל רבים מקובלת ההנחה שמה שנאמר פעם בתחומים הללו, בוודאי בתלמוד, משקף עמדות פרימיטיביות, תפיסות עולם שאינן נאורות. אצל רבים -שוב, ללא הבחנה בין מגזר למגר – תובנה זו מהווה אחד מיסודות האמונה ממש. הייתכן שמה שנאמר על ידי קבוצת רבנים לפני יותר מאלף וחמש מאות שנה – ויש המדגישים גם שהייתה זו קבוצה גברית כמעט באופן בלעדי – יוכל לעלות בקנה אחד עם עומק הקידמה שזכינו לה אנו בכל הקשור לחיוניותם של ערכי זכויות האדם, למקום האישה החדשה בחברה ולהשפעתו של חידוש אנושי מפליג זה על מרכות הזוגיות והמשפחה?”

מתוך שאלות אלו, ממשיכה ההקדמה לתאר איך למרות המסגרת ההלכתית היוצרת חוסר שיוויוניות מובנה בין הגבר לאשה, באו חכמי הדורות ועיגנו הכרעות הלכתיות רבות לחיזוק מעמד האישה והקפדה על זכויותיה. מתוך שתי גישות סותרות אלו מתמודד הרב ברקוביץ’ גם עם השאלה מדוע קודם לייצר אי-שיוויון ואז לנסות לאזן אותו, במקום לבטל אותו מלכתחילה. קווי דיון אלו יופיעו בסוגיות ובמאמרים לכל אורך הספר.

בנוסף, עושה הרב ברקוביץ’ מאמצים ניכרים להבין את סדר העריכה במשנה ובתלמוד. מדוע נושאים שנראים אינם קשורים אחד לשני מקובצים יחד. איך רשימות שנראות שרירותיות מראות על חשיבה מרובה ועל עקרונות נרחבים מאחוריהם. נקודת המוצא היא כי כל דבר מופיע במקומו וגם אם הסיבות לכך לא נראות לנו ברורות, חובה עלינו לחפשן. ללומדים שלעיתים נדמה להם כי סדר הנושאים הינו כמעט אקראי או בעל זיקה רופפת, הסברים אלו חשובים ביותר.

המאמרים קריאים אולם הינם ארוכים מעט ולכן יש לקרוא אותם בנחת תוך פינוי זמן מסוים. זהו ספר לימוד לכל דבר ועניין. מי שלומד את הדף היומי – לימוד שהוא בעיקרו מהיר ולא מעמיק – ויעקוב אחרי המאמרים בוודאי ישכיל מצלילת עומק זו לנושא מסוים. גם מי שאינו לומד את הדף היומי יכול לקבל טעימות מהנושאים בהם עוסק התלמוד .  ספר ילווה אותנו כשנה עד שסדר הלימוד יעבור לסדר נזיקין.

הדף הקיומי - נשים - כריכת הספר

הדף הקיומי – נשים
תובנות לחיים בסוגיות התלמוד
הרב דוד ברקוביץ
הוצאת מגיד תשע”ד

מגב הספר
כרך שני בסדרת “הדף הקיומי” של הרב דוד ברקוביץ המלווה את מחזור הדף היומי, תוך כדי חשיפת היסודות הרוחניים, המוסריים והאמוניים העומדים בלב סוגיות התלמוד. באמצעות ניתוח עומק של מבנה הסוגיות, טענותיהן ומושגיהן, מגלה המחבר את המשמעות הערכית הטמונה בהן, והופך את התלמוד, באמת ובתמים, לתורת חיים.
שפתו של התלמוד, על פי קריאתו הייחודית של הרב דוב ברקוביץ, היא שפה קיומית מובהקת; בלבו של כל דף גמרא, מבעד לדיון ההלכתי, מאחורי המחלוקות, הדרשות והסברות ניצבת עמדה ערכית בעלת משמעות ישירה לחיינו אנו. כך, פירוט איסורי העריות שבמסכת יבמות שופך אור על מהותה של המשפחה ומערכות היחסים הייחודיות המרכיבות אותה, עיון בנדרים של הבעל כלפי אשתו במסכת כתובות מגלה את הדינמיקה הנפשית העדינה של חיי הנישואין, ובירור מושגי הקניין והקודש המשמשים בערבוביה במסכת קידושין חושף את הרובד הכפול של החיבור בין איש לבין אשה.

No Comments

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *