ספרים מומלצים - המלצות ספרים, סקירות וביקורות


ברוכים הבאים לאתר הספרים המומלצים והסקירות שלי. לפרטים ויצירת קשר נא לפנות לגדי איידלהייט [email protected]
מעונינים לקבל את כל הסקירות? הצטרפו לערוץ הטלגרם של ספרים מומלצים!

מסילות בלבבם

4 באפריל 2015 גדי איידלהייט

ספרו של הרב רבינוביץ דן בנושאים אקטואליים לאדם הדתי בימינו גם בהיבטים אישיים פרטיים וגם בהיבטים של החיים במדינת ישראל. הספר הוא איגוד של מאמרים – חלקם חדשים וחלקם מחודשים, בהתאם לדינמיקה ולשינויים שחלו מאז פרסומם לראשונה.

הרב רבינוביץ – ראש ישיבת ההסדר “ברכת משה” במעלה אדומים – מגדולי תלמידי החכמים בדורנו וכבעל תואר דוקטור במתמטיקה משלב גם עיסוק רב בשאלות מדעיות כדוגמת חישובי זמנים בהלכה. מסיבה זו כשקיבלתי את הספר פתחתי מיידית בפרק שכותרתו “תורה ומדע – שותפות או ניגוד?” המופיע בחלקו הראשון. בתחילת דבריו בפרק זה דן הרב רבינוביץ בצדדים משותפים בין התורה למדע או יותר נכון בין התורה לבין המתודה המדעית אולם לדבריו, השוואה כללית זו אינה מונעת את השאלות שהמדע יכול לשאול ואלו יכולות להקשות על התורה. הרב רבינוביץ נשען על כללי האמונה שניסח הרמב”ם (י”ג העיקרים – היו גם גרסאות קודמות יותר אולם כיום מתייחסים לרוב לניסוחו של הרמב”ם) ומציין שרק באחד מהם יש נגיעה למדע (מאחר וממילא מקובל כיום שהכלים המדעיים אינם יכולים ואינם מתיימרים להוכיח את קיומו או את אי-קיומו של אלוהים) והוא העיקר השמיני “תורה מן השמים”. לדבריו, אירוע חד פעמי של מעמד הר סיני אינו נכנס כלל לקטגוריות של אירוע שמדעי הטבע מסוגלים לחקור בהיותם מבוססים על ניסויים שאפשר לחזור עליהם (כתוספת לדברי הרב על המשותף בין האמונה למדע ניתן להעיר כי המתודה של הסתמכות על מספר מועט של מקרים פרטיים כדי להסיק על אינסוף מקרים אחרים היא בעיית יסוד בפילוסופיה של המדע המכונה בעיית האינדוקציה, ואולי גם בכך מראים שעקרונות המדע מושרשים על אמונה שאינה הכרח מוחלט). לאחר מכן עוסק הרב בקצרה בכמה בעיות הנחשבות בעיות יסוד בין המדע לתורה (אבולוציה וקוסמולוגיה). אמנם בחלק מהפעמים מראה איך נראה שהתורה דווקא מסתדרת עם המדע אולם בניגוד לספרים שנכתבו וניסו להוכיח מהמדע את נכונותה של התורה, שומר הרב רבינוביץ על הפרדה ברורה בין התחומים.. סוף הפרק מנסה דווקא להראות שקידום המדע מהווה ערך דתי חשוב (ההדגשה במקור) לשם הבנה טובה יותר של העולם ודרכו גם להכיר בגדולתו של האל אך מסיים בתזכורות שהמדע עונה לנו על שאלות “איך” אולם אינו מסוגל כלל להכריע בשאלות ערכיות ומוסריות ובשאלות ה “למה” בהן עוסקת התורה.

אולי חלקו החשוב יותר של הספר הוא דווקא חלקו השני העוסק בסוגיות חברתיות המפלגות את החברה היהודית והדתית: סוגיות מעמד האישה, מדינה יהודית ודמוקרטית (סוגייה ששימשה אמתלה לפירוק ממשלה אך לפני כמה חודשים), ניהול הכלכלה, מבנה השלטון והיחס לעמים אחרים. כל אלו הם נושאים שאנו עוסקים בהם מדי יום וגם לתורה יש נקודת מבט עליהן. ודבריו של הרב משלבים מתינות ופתיחות מצד אחד, הכרה במורכבות הבעיות ובכך שאין פתרונות קסם, הבנה שבכל סוגיה, חלק מדבריו של הצד השני נכונים וחשובים. מצד שני אין התפשרות על ערכי התורה. למשל בנושא הזוגיות והשיוויון בין איש לאשה – נקודה מהותית בסדר היום הישראלי – הרב מזכיר שכבר נהוג להוסיף לכתובה הסכם קדם נישואין (אם כי הרב לא אומר בפירוש שהוא תומך בהסכם כזה), אך מסיים את הסעיף כך: “ועדיין אתגר זה עומד לפנינו, ועוד היד נטויה, ועל חכמי התורה לסלול דרכים חדשות, המתאימות לשינויים החברתיים” (הדגשה במקור). בנקודה זו ציפיתי שהרב אולי יפרט מעט כמה מן הדרכים. אין זה סוד שהצעות רבות מוצעות חדשות לבקרים בידי אנשים מרקעים שונים, כולל כמה שמונחים כעת על שולחני ומחכים לסקירתם. בוודאי להצעות שיבואו מהרב רבינוביץ יהיה משקל גבוה ואולי גם יתקבלו על ידי ציבור גדול.

סיום הספר מביא שיחה עם הרב יונתן זקס, שהיה הרב הראשי בבריטניה. הרב זקס הוא תלמידו של הרב רבינוביץ ובהיותו מכהן בחוץ לארץ יש לו נקודות מבט שאינן אפשריות בישראל. הרב זקס מוכר ואהוב על הקהילה האנגלוסקסית וגם בקרב הישראלים הוא “מתגלה” בשנים האחרונות בעקבות ספריו המצוינים במתורגמים תדיר לעברית (כספר בשנה) ובזכות תרגום מאמרים קצרים מדי שבת על ידי צור ארליך, שגם תרגם את השיחה בספר. השיחה מהווה סיכום נאות לספר בכך שהיא עוסקת, בקצרה, בנקודות רבות שהועלו בו ונסכם במובאה קצרה מהשיחה

“הרב זקס: …. נראה לי שלא הצלחנו להבין כמה עמוק ויסודי הוא רצונו של ה’ שנבין את האנשים שאינם כמונו. או שמא אני טועה”

הרב רבינוביץ: “לא, אני חושב שזאת אמת לאמתה. זוהי אבן יסוד אבל זהו גם אתגר שלצערנו לא תמיד הצלחנו לעמוד בו. בהיסטוריה שלנו יש מקרים רבים שכאשר אנו מתבוננים בהם אנו אומרים: הנה לנו מקרה שבו אנשים לא הבינו את האחריות שלהם כלפי מי שאין הם מסכימים איתו. האם אנו מסוגלים ללמוד מכך להתמודד עם האתגר הזה בזמננו, במחלוקות ובעימותים שאנחנו חיים בתוכם? זו השאלה המכרעת!”

 

מסילות בלבבם - כריכת הספר

מסילות בלבבם

מסילות בלבבם – פרקי הגות
היחיד החברה והמדינה בראי התורה
הרב נחום אליעזר רבינוביץ
עורך: אלי רייף
הוצאת מעליות (ישיבת מעלה אדומים) תשע”ה

מגב הספר

מדינת ישראל היא הזירה שבה המשמעות ההיסטורית של עם ישראל באה לידי ביטוי מעשי, ובאמצעותה אמורה להתקיים התחייבותנו לקדש את שם ה’ בעולם. משימה זו דורשת פתיחות לכל ייסורי אנוש ולכל האפשרויות הטמונות בבני אדם. עיצוב זהותה היהודית והדמוקרטית של המדינה הוא האתגר הדחוף ביותר העומד בפנינו. חובה עלינו להתבונן בתורה ובמצוותיה וללמוד מהן כיצד לסלול מסילות לתיקון האדם והחברה. לדור שלנו הוענקה ההזדמנות להעיד על מציאותו של ה’ בעולם, בכך שננחיל את כוחה היוצר של התורה על חברה חדשה בהתפתחותה – האם נהיה ראויים לתפקיד?
בספר מסילות בלבבם נפרשת משנתו ההגותית המקורית של הרב נחום אליעזר רבינוביץ – ראש ישיבת ההסדר “ברכת משה”. הרב רבינוביץ עוסק בשאלות מרכזיות בחיי היחיד והחברה למול המציאות המתחדשת של שיבת ישראל לארצו והחיים המודרניים. הספר עוסק במגוון נושאים: החיבור בין יהדות ודמוקרטיה, יחסי ישראל והעמים, מעמד האישה, תורה ומדע, המוסר הטבעי ומוסר התורה, מבנה המדינה לאור התורה, תפקידן של המצוות, פסיקה ומנהיגות רבנית. בכל אלו דן המחבר מנקודת מבט תורנית וברוחב דעת, לאור מחשבת ההלכה, תוך יניקה מהגותו של הרמב”ם.
הרב נחום אליעזר רבינוביץ עומד בראש ישיבת ההסדר “ברכת משה” במעלה אדומים למעלה משלושים שנה ונחשב לאחד מחשובי פוסקי ההלכה בדורנו. הרב רבינוביץ כיהן בעבר כרב וכדיין במספר קהילות בצפון אמריקה, עמד בראש בית המדרש לרבנים באנגליה, והוא בעל תואר דוקטור למתמטיקה מאוניברסיטת טורונטו. הרב נחשב לאחד מגדולי המומחים במשנתו של הרמב”ם, הן ההלכתית והן המחשבתית. גולת הכותרת של יצירתו היא פירושו “יד פשוטה” לספר משנה תורה לרמב”ם. נוסף על כך, חיבר את הספרים שו”ת שיח נחום, שו”ת מלמדי מלחמה ועיונים במשנתו של הרמב”ם, וכן מאמרים רבים בנושאים תורניים ובהגות.

No Comments

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *